Rodo

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub Rodo). Celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, przekazujemy Państwu informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych.

 

1. ADMINISTRATOR PAŃSTWA DANYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest (dalej: Administrator) jest:
firma Foto Lux Kodak Produkt Daniel Litkowiec, NIP: 596 136 01 10,
Kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem e-mail: info@fotolux.pl

 


2. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Państwo przekazują nam swoje dane gdy zawieramy z Państwem umowę, gdy wysyłacie email lub wiadomości na facebook.com/fotoluxlitkowiec/. Dotyczy to zwykle adresu e-mail, imienia i nazwiska i ewentualnie innych danych znajdujących się w treści wiadomości. Wysyłając wiadomość zgadzacie się na przekazanie tych danych. Dane te przekazywane są w celu umożliwienia kontaktu z firmą i są przetwarzane przez okres niezbędny dla obsługi danego zapytania, a następnie realizacji tej usługi. Administrator ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji dotyczących Użytkowników do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz konkretnych usług wynikających z jego działalności.

 

3. REALIZACJA USŁUGI

Twoje imię, nazwisko, adres email, numer telefonu oraz wizerunek utrwalony na zdjęciach, które powierzasz mi w ramach wykonania sesji fotograficznej, są przeze mnie przetwarzane wyłącznie w celu realizacji usługi. Przychodząc do mnie na sesję wyrażasz zgodę na fotografowanie siebie oraz swoich dzieci. Bez tej zgody realizacja sesji nie jest możliwa. Zdjęcia wykonane przeze mnie w czasie sesji przechowywane są na moim dysku twardym w celu realizacji usługi, tj. obróbki zdjęć, przygotowania odbitek, albumów i innych wydruków. Następnie przechowuję zdjęcia w postaci elektronicznej na dysku twardym do momentu odwołania przez Ciebie zgody na ich przechowywanie. Publikacja zdjęcia na Stronie (http://litkowiec.pl) oraz w serwisie Facebook, zawsze jest poprzedzona wyrażeniem zgody klienta, którego wizerunek jest na zdjęciu, lub jego dzieci.

 

5. CEL WYKORZYSTANIA DANYCH

Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
- Linuxpl.com H88 spółka akcyjnaul. Franklina Roosevelta 2260-829 Poznań - w celu przechowywania danych na serwerze, na którym umieszczona jest Strona oraz odbierania i wysyłania wiadomości email.
- Poczta Polska - w celu wysłania gotowego produktu do klienta.
Firmy, z którymi współpracuję w celu realizacji swoich usług, mają dostęp do Twoich danych na zasadzie powierzenia danych osobowych, czyli wyłącznie w celach wskazanych przeze mnie, tj. realizacji usługi. Dane, które mi przekazujesz, nie będą udostępniane, ani sprzedawane osobom trzecim, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

 

6. PRAWA KLIENTA

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: - żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, - żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych, - żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych, - żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych, - przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, - wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 

« Cofnij